Paramounts historie

I slutningen af 60’erne og frem til midt 80’erne var Paramount det eneste spillested i Roskilde. I den periode gæstede navne som Gnags, Malurt, Sort Sol (The Sods), Sebastian og mange flere stedet.

I slut 80′erne startede Gimle op og begyndte at arrangere flere og flere koncerter.

I slut 90′erne gik Gimles koncertaktivitetsniveau nedad og for at sætte fokus på manglen på et ungdomskulturhus og spillested i Roskilde begyndte Råstof Roskilde også at arrangere koncerter på Gimle, i Kulturhuset (dengang Guldaldersalen på Hotel Prindsen)samt i Roskilde-Hallerne med navne som Thomas Helmig, D-A-D, tv 2, NHØP m.fl.
I maj 2000, da Fonden Rytmisk Roskilde købte Gimle, droslede Råstof Roskilde ned for de store koncertaktiviteter – opgaven var tilendebragt – byen havde nu fået et regionalt spillested.

Undergrunden var velkommen på det fine regionale spillested, men var det lidt for fint?
I kølvandet på det regionale spilletsed, som byen nu har, opstod behovet for et decideret undergrundsspillested. Paramount var stedet der altid og til stadighed tiltrak forskellige subkulturer i Roskilde, og derfor blev der arrangeret flere og flere koncerter på stedet. Eksempelvis startede DiY deres koncertaktiviteter på Gimle i 2000, men fandt ud af at genren havde det bedre på Paramount.
I 2006 fik Paramount tildelt honorarstøtte fra Kunststyrelsen. Dette opfatter vi naturligvis som et signal om, at man anerkender det høje kvalitative musikprogram, som vi præsenterer inde for undergrundsgenrerne.

Danmarks ældste og største
Da der uden ophør har været undergrundskoncerter på Paramount siden sidst i 60′erne (og da Ungdomshuset på Jagtvej 69 ikke længere eksisterer) mener vi, at vi med rette kan kalde Paramount for Danmarks største eksisterende undergrundsspillested (flest undergrundskoncerter om året samt længst eksisterende spillested).