Paramounts og Råstof Roskildes historie

Club Paramount startede i 1964 som en jazz- og folkemusikklub, der afholdt koncerter i kælderen på byens store spillested Fjordvilla og på byens skoler. I 1969 rykkede Club Paramount til nogle gamle udtjente garveribygninger på Kamstrup Sti 40 (som senere ændrede navn til Eriksvej). Den første koncert på det nye sted blev afholdt i november 1969.

Fra midten af 70’erne til slut 80’erne var Club Paramount byens eneste reelle spillested. Stilen udviklede sig fra primært at være folkemusik til også at omfatte bluesrock, funk-rock, punkrock og hård rock. Udover at være spillested, fungerede Club Paramount i denne periode også som et alternativt kulturhus i byen.

Råstof Roskilde blev grundlagt på PARAMOUNT i 1982 af lokale orkestre, der øvede på spillestedets scene. Senere blev der indrettet egentlige øvelokaler i kælderen under Paramount.

I 1988 åbnede musikcaféen Gimle i Ringstedgade og blev hurtigt stedet, der tiltrak de unge med smag for livemusik.

På Paramount gik det den modsatte vej, og koncerterne nåede i starten af 90’erne et historisk lavpunkt. Derimod var der et stort behov for øvelokaler og bedre forhold for byens musikere, og Råstof Roskilde indrettede derfor øvelokaler i bagenden af salen og et lydstudie i kælderen.

Sidst i 90′erne mistede Gimle pusten, og ejerne var tæt på at lukke stedet.

En række unge frivillige fra blandt andet Råstof Roskilde dannede i de samme år foreningen AKTUNG!  Missionen var at skabe grobund for et spillested og ungdoms-kulturhus i byen. Råstof Roskilde og AKTUNG! arrangerede derfor koncerter på Gimle, i Kulturhuset (Guldaldersalen på Hotel Prindsen) og i Roskilde-Hallerne.

I starten af 2000 stiftede de unge frivillige foreningen Gimle, der formelt overtog driften af Gimle.  Senere samme år opkøbte en nyoprettet fond, med støtte fra blandt andet kommunen og festivalen, lokalerne i Ringstedgade. Opgaven var tilendebragt – byen havde nu fået sit spillested og ungdoms-kulturhus.

Gimle opnåede året efter status af regionalt spillested med kommunal og statslig støtte. I 2006 kunne Gimle flytte ind i nye flotte lokaler i et ombygget vandværk på Helligkorsvej.

Råstof Roskilde var også i vækst og for at imødekomme efterspørgslen på øvelokaler måtte foreningen søge støtte hos blandt andet kommunen og festivalen til at indkøbe øvelokalemoduler. Modulerne blev opstillet flere steder i kommunen. Blandt andet på området ved den gamle kaserne på Helligkorsvej, hvor der også blev plads til foreningens lydstudie.

Undergrunden var velkommen på det fine regionale spillested – men var det blevet lidt for fint?

I skyggen af det nye Gimle opstod behovet for et decideret undergrunds-spillested med løsere rammer. Der var således en stigende interesse for at få lov at arrangere koncerter på PARAMOUNT. Blandt andet fra gruppen DIY, der arrangerede deres første koncerter på Gimle men senere besluttede, at deres genre passede bedre ind i de rå rammer på PARAMOUNT.

For at give bedre plads til koncerter nedlagde RÅSTOF ROSKILDE øvelokalerne i salen og inviterede interesserede arrangørgrupper til at være med til at genskabe PARAMOUNT.

Senere blev også øvelokalerne i kælderen nedlagt, og med hjælp fra kommunen blev musikerne genhuset i nye øvelokalemoduler, der sammen med de eksisterende moduler blev placeret i den nye kreative bydel MUSICON få hundrede meter fra PARAMOUNT. 

Med den stigende interesse og de forbedrede forhold var grunden lagt til en ny æra på PARAMOUNT, hvor selvstændige arrangørgrupper nu i fællesskab med musikerne fra RÅSTOF ROSKILDE skaber programmet og sætter rammerne for stedet.

Danmarks ældste og største

I 2014 fejrede Paramount 50 års jubilæum med en koncert, hvor orkestre fra alle ti-år samledes om at hylde stedet. I den forbindelse lykkedes det at samle flere af de gamle kræfter, der gennem årene havde skabt og bidraget til Paramount’s historie. Det resulterede blandt andet i en flot udstilling. Gamle brugere af Paramount udveksler fortsat minder i facebook gruppen Paramount i Roskilde.