Paramounts og Råstof Roskildes historie

Club Paramount startede i 1964 som en jazz- og folkemusikklub, der afholdt koncerter i kælderen på byens store spillested Fjordvilla og på byens skoler. I 1969 rykkede Club Paramount til nogle gamle udtjente garveribygninger på Kamstrup Sti 40 (som senere ændrede navn til Eriksvej). Den første koncert på det nye sted blev afholdt i november 1969.

Fra midten af 70’erne til slut 80’erne var Club Paramount byens eneste reelle spillested. Stilen udviklede sig fra primært at være folkemusik til også at omfatte bluesrock, funk-rock, punkrock og hård rock. Udover at være spillested, fungerede Club Paramount i denne periode også som et alternativt kulturhus i byen med bl.a. gøgl, børneklub og biograf.

Den nyere historie

I 1982 danner lokale orkestre med tilknytning til Club Paramount en øvelokaleforening under navnet FAJABEFA og indretter sig med øvelokaler i kælderen.

I 1988 åbner musikcaféen Gimle i Ringstedgade og bliver hurtigt stedet, der tiltrækker de unge med smag for livemusik. Det betyder hårde kår for Club Paramount i de første år af 90’erne, hvilket fører til foreningen Club Paramounts endeligt.

Fra 1993 er det således den nydannede forening Twin Peak, der står for koncerter i bygningen. Nye frivillige kommer til, og stedet kommer på fode igen.

Sidst i 90′erne mister Gimle pusten, og ejerne er tæt på at lukke stedet. I starten af 2000 stifter en gruppe unge frivillige med rødder i bl.a. Twin Peak derfor en forening, der kan overtage den daglige drift af Gimle fra ejerne. Senere samme år opkøbes lokalerne i Ringstedgade af en fond, der lader de unge fortsætte driften.

Ude på Eriksvej fusionerer Twin Peak og FAJABEFA i en ny forening med navnet RÅSTOF ROSKILDE, som efter aftale med kommunen overtager driften af bygningen.

De to nye foreninger RÅSTOF ROSKILDE og Gimle kører et tæt parløb i deres første levetid. En del af salen på Eriksvej ombygges til øvelokaler, da de fleste koncerter afholdes på Gimle.

Gimle opnår i 2001 status af regionalt spillested med kommunal og statslig støtte. I 2006 kan Gimle flytte fra Ringstedgade og ind i nye flotte lokaler i et ombygget vandværk på Helligkorsvej.

RÅSTOF ROSKILDE er også i vækst og for at imødekomme efterspørgslen på øvelokaler må foreningen søge støtte hos blandt andet kommunen og festivalen til at indkøbe øvelokalemoduler. Modulerne blev opstillet flere steder i kommunen. Blandt andet på området ved den gamle kaserne på Helligkorsvej, hvor der også bliver plads til foreningens lydstudie.

I skyggen af det nye fine Gimle opstår behovet for et decideret undergrunds-spillested med løsere rammer. Der er således en stigende interesse for at få lov at arrangere koncerter på Eriksvej. Blandt andet fra gruppen DIY, der arrangerer deres første koncerter på Gimle men senere beslutter, at deres punk koncerter passer bedre ind i de rå rammer på Eriksvej.

For at give bedre plads til koncerter nedlægger RÅSTOF ROSKILDE øvelokalerne i salen og inviterer de nytilkomne arrangørgrupper til at være med til at genskabe PARAMOUNT. Udover DIY er arrangørgrupperne Obscene og Got Jamn med til at sætte kursen for det genrejste spillested. 

Senere bliver også øvelokalerne i kælderen nedlagt og musikerne genhuses i nye øvelokalemoduler, der sammen med de eksisterende moduler bliver placeret i den nye kreative bydel MUSICON få hundrede meter fra PARAMOUNT. 

Med den stigende interesse og de forbedrede forhold er grunden lagt til en ny æra på PARAMOUNT, hvor selvstændige arrangørgrupper i fællesskab med musikerne fra RÅSTOF ROSKILDE skaber programmet og sætter rammerne for stedet.

Som i alle årene, der går forud, bygger PARAMOUNT på en særlig ånd af frivillighed, sammenhold og skaberkraft. Nok har kommunen hjulpet med at stille bygningen til rådighed og løbende støttet med økonomiske midler, der holder næsen oven vande, men når der skal svinges en pensel, renses et lokum, skænkes en øl og bookes et band, så er det græsrødderne, der driver værket. 

Danmarks ældste og største

I 2014 fejrede Paramount 50 års jubilæum med en koncert, hvor orkestre fra alle ti-år samledes om at hylde stedet. I den forbindelse lykkedes det at samle flere af de gamle kræfter, der gennem årene havde skabt og bidraget til Paramount’s historie. Det resulterede blandt andet i en flot udstilling. Gamle brugere af Paramount udveksler fortsat minder i facebook gruppen Paramount i Roskilde.