Paramounts historie

Club Paramount startede i 1964 som en jazz- og folkemusikklub, der afholdt koncerter i kælderen på byens store spillested Fjordvilla og på byens skoler. I 1969 rykkede Club Paramount til nogle gamle udtjente garveribygninger på Kamstrup Sti 40 (som senere ændrede navn til Eriksvej). Den første koncert på det nye sted blev afholdt i november 1969.

Fra midten af 70’erne til slut 80’erne var Club Paramount byens eneste reelle spillested. Stilen udviklede sig fra primært at være folkemusik til også at omfatte bluesrock, funk-rock, punkrock og hård rock. Udover at være spillested, fungerede Club Paramount i denne periode også som et alternativt kulturhus i byen.

I slut 80’erne stødte musikcaféen Gimle på Ringstedgade til som spillested i byen og begyndte at arrangere flere og flere koncerter, som tiltrak byens ungdom.

Club Paramount måtte lukke i starten af 90’erne efter flere års økonomiske problemer. I stedet opstod foreningen Twin Peak med gengangere fra den gamle forening. Antallet af koncerter på stedet nåede i denne periode et historisk lavpunkt. Mange der var unge i denne periode vil huske Twin Peak mere som ungdoms-diskotek end spillested.

I samme periode opførte (læs udgravede) Råstof Roskilde (Fajabefa Roskilde) studie og øvelokaler i kælderen. Senere blev også dele af salen indrette som øvelokaler.

I slut 90′erne aftog Gimles koncertaktivitet. Byen manglede nu et sted, hvor ungdommen kunne samles om livemusik, når det ikke lige var festivaltid. Råstof Roskilde begyndte derfor at arrangere koncerter på Gimle, i Kulturhuset (Guldaldersalen på Hotel Prindsen) og i Roskilde-Hallerne. Missionen var at skabe grobund for et spillested og ungdoms-kulturhus i byen.

I maj 2000 opkøbte en nyoprettet fond med navnet Rytmisk Roskilde musikcafeén Gimle. Opgaven var tilendebragt – byen havde nu fået sit spillested. Derfor droslede Råstof Roskilde igen ned for koncertaktiviteterne og fokuserede på øvelokaler og studie.

I 2006 flyttede Gimle til nye flotte lokaler i det ombyggede vandværk på Helligkorsvej.

Undergrunden var velkommen på det fine regionale spillested – men var det blevet lidt for fint?

I skyggen af det nye Gimle opstod behovet for et decideret undergrunds-spillested.

Paramount havde altid tiltrukket de alternative subkulturer i Roskilde, og der var en stigende interesse for at få lov at arrangere koncerter på stedet. Eksempelvis startede DIY deres koncertaktiviteter på Gimle i 2000, men fandt senere ud af, at genren havde det bedre i Paramount’s rå omgivelser.

I mellemtiden havde Råstof Roskilde bredt sig til flere placeringer i Roskilde Kommune med special-byggede øvelokalemoduler. De gamle øvelokaler på Paramount var derimod dårligt lydisolerede, hvilket gav problemer med naboerne. Som løsning på problemet blev øvelokalerne med hjælp fra Roskilde Kommune nedlagt og brugerne flyttet til nye øvelokalemoduler, som blev samlet på Musicon.

Flytningen af øvelokalerne gjorde det muligt at genetablere og lydisolere den gamle sal til fordel for den nu øgede afvikling af koncerter.

Danmarks ældste og største

I 2014 fejrede Paramount 50 års jubilæum med en koncert, hvor orkestre fra alle ti-år samledes om at hylde stedet. I den forbindelse lykkedes det at samle flere af de gamle kræfter, der gennem årene havde skabt og bidraget til Paramount’s historie. Paramount’s historie blev dokumenteret i en flot udstilling.

Da der uden ophør har været undergrunds-koncerter på Paramount siden sidst i 60′erne mener vi, at vi med rette kan kalde Paramount for Danmarks ældste og største eksisterende undergrunds-spillested.