Medlemskab

BLIV MEDLEM

Alle med interesse i rytmisk musik kan melde sig ind i foreningen.

Medlemskabet giver dig mulighed for at søge plads i vores øvelokaler og deltage i medlems-arrangementer som eksempelvis workshops, sangskriverklub og koncerter.

Medlemskabet er personligt, og der er et årligt kontingent på 150 kroner.

ÅRSKONTINGENT opkræves ved indmeldelse og herefter en gang om året i starten af året. Medlemskabet er aktivt, når der er betalt årskontingent.

MELD DIG IND I RÅSTOF ROSKILDE HER  (link til ekstern side)

Har du spørgsmål om medlemskab og kontingentbetaling, kan du skrive til info@raastofroskilde.dk.

MÅNEDSKONTINGENT FOR ØVELOKALEPLADS

Brug af øvelokalerne er derudover omfattet af et MÅNEDSKONTINGENT. 

Månedskontingentet opkræves løbende og kan opsiges med en måneds varsel plus løbende måned. Månedskontingentet opkræves hos den bandansvarlige.

Se nærmere om de forskellige typer lokaler og priser under afsnittet om øvelokaler